NSSA
Aanbieder

Inloggen ledenOVER NSSA

 
aanbieder

Bestuur 

De Nederlandse Mini-Opslag Vereniging / The Netherlands’  Self-Storage Association wordt bestuurd door vertegenwoordigers van Nederlandse Mini-Opslag bedrijven op een vrijwillige onbetaalde basis.

Naast het behartigen van de belangen van bestaande bedrijven met kleine, grote of meerdere vestigingen is het voor de branche vereniging belangrijk dat nieuw startende ondernemers en degenen die zich nog oriënteren zich aanmelden om de kwaliteit op niveau te houden. Dit is onder andere zeer belangrijk om gezamenlijk als gesprekspartner op te treden naar de overheid, zowel de locale als de Europese overheid.

Door middel van ons lidmaatschap bij FEDESSA (Federation of European Self Storage Associations) hebben wij als branche vereniging een stem in Brussel. Fiscale- en milieuvraagstukken van de overheid en overleg met de Douanedienst worden op deze manier centraal gecoördineerd.

De volgende personen hebben zitting in het bestuur.

 

Voorzitter: Jan van der Kleij

 

Penningmeester: Mathieu Knipping

 

Algemeen bestuurslid: André Ruiter

 

Algemeen bestuurslid: Rik Snelleman

 

Voor verenigingszaken en secretariaat kunt u contact opnemen met Hubert van Woudenberg Hamstra (e-mail / 06-54274792).