NSSA
Aanbieder

Inloggen ledenLID WORDEN

 
aanbieder

Criteria 

De leden van de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging / The Netherlands' Self-Storage Association voldoen aan minimaal 15 van de 17 onderstaande normen. De leden dienen minimaal te voldoen aan de normen met een sterretje *:

Veiligheid

 1. * Een compleet brandmeldinstallatiesysteem conform de NEN 2535 en de nadere door de  betreffende gemeente geldende eisen;
 2. *  Een verbod op het opslaan van onder andere alles wat bij de wet niet is toegestaan, ontvlambare en explosieve middelen, bederfelijke stoffen;
 3. Een alarminstallatie minimaal klasse: Borg 2 met certificaat;
 4. Een camerabeveiligingsinstallatie met een minimale opnamecapaciteit van 24 uur;
 5. Een unitbouw zodanig dat alle goederen van de huurders uit het zicht zijn opgeslagen;
 6. Elke opslagunit dient een eigen deur te hebben, dusdanig dat ook hier alle goederen van de huurder aan het zicht zijn ontrokken;

Kwaliteit

 1. * Het totale aantal opslagruimtes dient minimaal 100 stuks te bedragen;
 2. * De opslagunits dienen per dag 12 uur toegankelijk te zijn, voorzien van elektronische registratie;
 3. *  Bemande vestigingen zijn minimaal 44 uur per week geopend;
 4. Bij onbemande vestigingen dient er contact te kunnen worden gelegd, binnen de normale openingsuren, tussen de klant en de eigenaar / exploitant van de vestiging;
 5. * Alleen de huurder heeft een sleutel van de opslagunit. De verhuurder heeft geen sleutel van de verhuurde opslagunit;
 6. *  Particulieren huren vrij van BTW;
 7. *  Elke huurder dient een huurcontract te ondertekenen voorzien van huisregels en krijgt dit contract met bijbehorende regels ook mee;
 8. *  Het totale gebouw dient een nette en degelijke uitstraling te hebben. Maximaal 20% van de te verhuren vierkante meters mag in nette opslagcontainers plaatsvinden;
 9. Alle opslagunits dienen schoon, droog en deels verwarmt te zijn;
 10. Er dient een minimale keuze te zijn tusen vijf verschillende maten van opslagunits;
 11. Een opslagunit heeft een inhoud tot maximaal 150 m3;
 12. De verhuurder dient te handelen overeenkomstig het protocol dat de vereniging heeft afgesloten met de douane. Het protocol dient bij aanvraag van het lidmaatschap ondertekend te worden.

 

versie oktober 2007