NSSA
Aanbieder

Inloggen ledenFAQ

aanbieder

Wat is de status van mijn aanmelding? 

Na de ontvangst van een aanmeldingsformulier ontvangt u informatie op het door u aangegeven mail adres. Het aanmeldingsformulier wordt in de bestuursvergadering ingebracht waarna door het bestuur de aan te houden procedure wordt bepaald. Indien u over een Mini Opslag vestiging beschikt kan u automatisch aspirant lid worden, u ontvangt dan een factuur. Voor zowel leden, aspirant leden als buitengewone leden geldt dat het lidmaatschap alleen geldig is na het voldoen van de contributie. Betalingen van contributie dienen binnen 14 dagen na ontvangsts factuur te zijn voldaan.