NSSA
Aanbieder

Inloggen ledenFAQ

aanbieder

Wat doet NSSA allemaal? 

De aangesloten bedrijven voldoen aan de strenge eisen met betrekking tot de veiligheid, privacy en tal van andere zaken. De vereniging kan deze criteria laten toetsen door een externe adviseur. Tevens behartigt de vereniging het algemeen belang van de Branche. Zo is zij aangesloten bij FEDESSA, de Europese overkoepelende organisatie. Daarnaast houdt de vereniging contact met overheidsinstanties waar de branche direct mee heeft te maken.